اتاق 6 چرخ

ورق کف : 8 میلی متر ( فولاد مبارکه )

ورق دیواره : 6 میلی متر ( فولاد مبارکه )

ظرفیت : 10 متر مکعب 

 

توجه : تمامی مشخصات اتاق ها ( ابعاد / ضخامت ورق ها / نوع ورق ها / بار خور / رنگ ) با توجه به سفارش مشتری متغییر می باشد .

بنز LK1924 ( بنز تک )