خدمات ما

همانطور که می دانید مجموعه فشار وزن اتاق و بار در حال حمل بر روی شاسی اتاق است و خب طبیعتاً شاسی وزن بسیار زیادی را تحمل میکند . ولی این بخش هم در خطر آسیب است . به عنوان مثال در صورت حمل بار سنگین تر از حد مجاز و اعمال فشار ناگهانی بر اثر ضربه ، تصادف ، چاله ها و ناهمواری های جاده شاسی دچار آسیب دیدگی می شود . این آسیب ها عبارتند از : پیچیدگی / خمیدگی / شکستگی در محل اتصالات و جوش ها  در این موارد استفاده از خودرو ایمن نیست و هر چه سریعتر باید اقدام به تعمیر و بازسازی شاسی شود .  نوین کمپرس یگانه علاوه بر ساخت اتاق و شاسی خدمات مربوط به تعمیرات شاسی را نیز ارائه می دهد .

تعمیرات و بازسازی شاسی

از آنجایی که نوع کاربری اتاق های کمپرسی حمل و نقل موارد مختلف است و محل تردد این ماشین ها بیشتر در کارگاه ها معادن و کارخانه ها است گاهاً پیش می آید که اتاق ها بر اثر ضربه ، سایش ، کوبش و حتی وزن زیاد موارد حمل شده آسیب میبینند در این جور مواقع معمولاً اتاق دچار پیچ ، خمیدگی ، قری ، پارگی ، ایجاد حفره و حتی شکست در محل جوش ها و اتصالات می شود . حتی ممکن است اتاق در تصادفات و برخورد ها آسیب ببیند . در این قبیل موارد نیاز به بازسازی اتاق است تا مجدد اتاق قابل استفاده باشد . در کارگاه گروه تولیدی صنعتی یگانه خدمات مربوط به بازسازی و تعمیر اتاق ها نیز با بالاترین کیفیت ارائه می شود و در تمامی مراحل مربوط به اورحال اتاق ها ار بهترین متریال استفاده می شود .

بازسازی اتاق های تصادفی و آسیب دیده 

طی 3 دهه فعالیت نوین کمپرس یگانه همواره فرایند طراحی و ساخت با بالاترین کیفیت انجام شده و همچنین بهترین متریال در این فرایند به کار رفته است . در حالت عادی ، طراحی و تولید اتاق ها مطابق با استاندارد های صنف که مورد تایید انجمن کاربری سازان است انجام می شود ولی در مواردی که شرایط کاربری متفاوت تر و گاهاً تحت فشار بیشتری انجام می شود اتاق ها با توجه به نظر مشتری سفارشی سازی شده تا عملکرد بهتر و طول عمر بیشتری داشته باشند . در حالت سفارشی سازی تقریباً تمامی بخش های اتاق قابلیت تغییر را دارند مانند موارد زیر :بارخور/ ارتفاع / ضخامت و نوع ورق ها / نوع در / تعداد پل های زیرین و کناری / پروفیل کشی / نبشی کشی / رنگ

طراحی و ساخت انواع اتاق های کمپرسی

تعمیرات و بازسازی شاسی

همانطور که می دانید مجموعه فشار وزن اتاق و بار در حال حمل بر روی شاسی اتاق است و خب طبیعتاً شاسی وزن بسیار زیادی را تحمل میکند .

ولی این بخش هم در خطر آسیب است .

به عنوان مثال در صورت حمل بار سنگین تر از حد مجاز و اعمال فشار ناگهانی بر اثر ضربه ، تصادف ، چاله ها و ناهمواری های جاده شاسی دچار آسیب دیدگی می شود .

این آسیب ها عبارتند از :

پیچیدگی / خمیدگی / شکستگی در محل اتصالات و جوش ها 

در این موارد استفاده از خودرو ایمن نیست و هر چه سریعتر باید اقدام به تعمیر و بازسازی شاسی شود .

 نوین کمپرس یگانه علاوه بر ساخت اتاق و شاسی خدمات مربوط به تعمیرات شاسی را نیز ارائه می دهد .

بازسازی اتاق های تصادفی و آسیب دیده 

از آنجایی که نوع کاربری اتاق های کمپرسی حمل و نقل موارد مختلف است و محل تردد این ماشین ها بیشتر در کارگاه ها معادن و کارخانه ها است گاهاً پیش می آید که اتاق ها بر اثر ضربه ، سایش ، کوبش و حتی وزن زیاد موارد حمل شده آسیب میبینند در این جور مواقع معمولاً اتاق دچار پیچ ، خمیدگی ، قری ، پارگی ، ایجاد حفره و حتی شکست در محل جوش ها و اتصالات می شود .

حتی ممکن است اتاق در تصادفات و برخورد ها آسیب ببیند .

در این قبیل موارد نیاز به بازسازی اتاق است تا مجدد اتاق قابل استفاده باشد .

در کارگاه گروه تولیدی صنعتی یگانه خدمات مربوط به بازسازی و تعمیر اتاق ها نیز با بالاترین کیفیت ارائه می شود و در تمامی مراحل مربوط به اورحال اتاق ها ار بهترین متریال استفاده می شود .

طراحی و ساخت انواع اتاق های کمپرسی

طی 3 دهه فعالیت نوین کمپرس یگانه همواره فرایند طراحی و ساخت با بالاترین کیفیت انجام شده و همچنین بهترین متریال در این فرایند به کار رفته است .

در حالت عادی ، طراحی و تولید اتاق ها مطابق با استاندارد های صنف که مورد تایید انجمن کاربری سازان است انجام می شود ولی در مواردی که شرایط کاربری متفاوت تر و گاهاً تحت فشار بیشتری انجام می شود اتاق ها با توجه به نظر مشتری سفارشی سازی شده تا عملکرد بهتر و طول عمر بیشتری داشته باشند .

در حالت سفارشی سازی تقریباً تمامی بخش های اتاق قابلیت تغییر را دارند مانند موارد زیر :بارخور/ ارتفاع / ضخامت و نوع ورق ها / نوع در / تعداد پل های زیرین و کناری / پروفیل کشی / نبشی کشی / رنگ

حتی ممکن است اتاق در تصادفات و برخورد ها آسیب ببیند .

در این قبیل موارد نیاز به بازسازی اتاق است تا مجدد اتاق قابل استفاده باشد .

در کارگاه گروه تولیدی صنعتی یگانه خدمات مربوط به بازسازی و تعمیر اتاق ها نیز با بالاترین کیفیت ارائه می شود و در تمامی مراحل مربوط به اورحال اتاق ها ار بهترین متریال استفاده می شود .