اتاق دامپتراکی ( سنگ کش )

ورق کف : 8 میلی متر ( فولاد مبارکه )

ورق دیواره : 10 میلی متر ( فولاد مبارکه )

دارای فان ( شیب ) انتهای اتاق

فاقد درب جهت سهولت در تخلیه

توجه : تمامی مشخصات اتاق ها ( ابعاد / ضخامت ورق ها / نوع ورق ها / بار خور / رنگ ) با توجه به سفارش مشتری متغییر می باشد .

اتاق های طرح دامپتراکی