اتاق 10 چرخ

ورق کف : 8 میلی متر ( فولاد مبارکه )

ورق دیواره : 6 میلی متر ( فولاد مبارکه )

ظرفیت : 17 متر مکعب 

توجه : تمامی مشخصات اتاق ها ( ابعاد / ضخامت ورق ها / نوع ورق ها / بار خور / رنگ ) با توجه به سفارش مشتری متغییر می باشد .

بنز LK2624 ( مایلر )

VOLVO FMX460

SCANIA P410

AMICO

BEIBEN